PtcLot – Giải pháp kiếm tiền tối ưu cho mỗi lần nhấp chuột

PTCLot là nền tảng kiếm tiền trả cho mỗi lần nhấp (PTC). nơi khách hàng có thể kiếm tiền từ các lần nhấp vào quảng cáo và tiền thưởng giới thiệu. Chủ sở hữu trang web có thể kiếm tiền từ gói đăng ký và quản trị viên có thể tạo quảng cáo không giới hạn cho khách hàng. Tập lệnh có hơn 12 lần thanh toán và các lần thanh toán ngoại tuyến không giới hạn. PTCLot bao gồm trình cài đặt trang web 2 lần nhấp để cài đặt tập lệnh mà không cần bất kỳ kiến ​​thức kỹ thuật nào.