Thế giới phẳng [free]

Trong xu thế toàn cầu hóa, việc tiếp cận và tham khảo những tri thức đương đại từ những nước đã phát triển về sự chuyển động của thế giới […]

Đọc vị bất kỳ ai [free]

Nhà lãnh đạo ưu tú không chỉ là người đưa ra quyết định đúng đắn hay chiến lược gia tài ba. Họ phải nắm bắt được những kỹ năng mà […]

Chinh phục mục tiêu [FREE]

Chinh Phục Mục Tiêu với 21 ý tưởng và chiến lược quan trọng sẽ giúp bạn hiện thực hóa mọi điều mong ước. Chinh Phục Mục Tiêu Hàng trăm ngàn […]

Đắc nhân tâm [free download]

Đắc nhân tâm của Dale Carnegie là quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất (best-selling Books) do báo The […]

The Magic of Thinking Big book [pdf FREE]

Millions of people throughout the world have improved their lives using The Magic of Thinking Big. Dr. David J. Schwartz, long regarded as one of the foremost experts on motivation, […]