Hệ thống điểm bán hàng thông minh POS-Offline cho Android

Smart POS là một ứng dụng điểm bán hàng ngoại tuyến rất hữu ích dành cho thiết bị di động Android. Bằng cách sử dụng Smart POS, bạn có thể dễ dàng duy trì tất cả các loại sản phẩm và lưu trữ tất cả hồ sơ bán hàng. Bạn có thể lưu trữ thông tin khách hàng và nhà cung cấp. Bạn có thể dễ dàng xem các báo cáo hàng ngày, hàng tháng và hàng năm của mình bằng biểu đồ thanh. Smart POS hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bangla, tiếng Hindi). Ngoài ra, có một cơ sở dự phòng. Bạn có thể sao lưu cơ sở dữ liệu của mình và lưu nó vào bộ nhớ thiết bị và bạn có thể nhập nó. Bạn có thể dễ dàng tạo biên lai PDF và in biên lai qua máy in. Bạn cũng có thể chia sẻ biên lai PDF với khách hàng và quản lý doanh số bán hàng hàng ngày của mình một cách thông minh.