Ứng dụng tổ chức cho hệ thống đặt vé sự kiện EventRight Pro

Giới thiệu về Tiện ích bổ sung ứng dụng EventRight Pro Organizer

Sản phẩm này chứa Mã nguồn của Tiện ích bổ sung ứng dụng EventRight Pro Organizer.
Điều này cho phép Người tổ chức Thêm & Chỉnh sửa Sự kiện, Thêm & Chỉnh sửa Vé từ ứng dụng.
Họ có thể đăng nhập bằng chính tài khoản mà họ đang sử dụng trong Bảng điều khiển Web EventRightPro.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần EventRight Pro Backend để kết nối ứng dụng.

Vui lòng nhấp vào hình ảnh này để tải xuống ứng dụng demo

Tiện ích tổ chức sẽ cần có phần phụ trợ sau đây

Nâng cao trải nghiệm người dùng với…

Cảm ơn

help.saasmonks@gmail.com

Cập nhật v1.1.0 10-AUG-2023 – [LƯU Ý] Cần cập nhật back-end (>= 1.8.0) để tương thích – [THÊM] Người tổ chức có thể xác định Giới hạn đăng ký trong khi tạo hoặc chỉnh sửa vé. – [REMOVE] Đã xóa mã không sử dụng khỏi tệp – [FIX] Đã sửa thời gian kết thúc bán hàng lần đầu trên màn hình chỉnh sửa vé v1.0.0 Bản phát hành lần đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 2023 Rung 3.10.2

Dưới đây là một số mặt hàng tôi khuyên bạn nên

downlaod Ứng dụng tổ chức cho hệ thống đặt vé sự kiện EventRight Pro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *