Foodyman – Ứng dụng giao hàng đa nhà hàng (và tạp hóa) (iOS và Android)

Chào mừng bạn đến với Ứng dụng giao hàng tạp hóa và nhà hàng Foodyman

Lưu ý: Đây không phải là một ứng dụng độc lập. Nó là một phần của ứng dụng. Thị trường đặt hàng và giao hàng thực phẩm và hàng tạp hóa (Trang web & Ứng dụng khách hàng (iOS & Android)).

Cũng xin lưu ý rằng cả trang web và ứng dụng khách hàng vẫn đang được Codecanyon xem xét. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể khám phá chúng tại đây:

Trang web và ứng dụng của khách hàng – https://foodyman.org Vui lòng nhấp vào liên kết Apple Store và Google Play Store ở cuối trang web để truy cập ứng dụng của khách hàng

Bảng quản trị – https://admin.foodyman.org/

Foodyman - Restaurant and Grocery Delivery App (iOS&Android) - 2
Foodyman - Restaurant and Grocery Delivery App (iOS&Android) - 3
Foodyman - Restaurant and Grocery Delivery App (iOS&Android) - 4
Foodyman - Restaurant and Grocery Delivery App (iOS&Android) - 5
Foodyman - Restaurant and Grocery Delivery App (iOS&Android) - 6
Foodyman - Restaurant and Grocery Delivery App (iOS&Android) - 7
Foodyman - Restaurant and Grocery Delivery App (iOS&Android) - 8

DOWNLOAD LINK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *