ElmapiCMS – CMS không đầu để xây dựng Content API – SALESEO

Elmapi là một CMS không đầu tự lưu trữ được xây dựng bằng Laravel và VueJs. Nó cung cấp một giao diện rõ ràng và dễ sử dụng cũng như một Content API mạnh mẽ.

Bản trình diễn của quản trị viên

https://admindemo.elmapicms.com/
admin@admin.com
quản trị viên

Headless CMS là gì?

Headless CMS là một hệ thống quản lý nội dung chỉ dành cho phần phụ trợ giúp cho nội dung có thể truy cập được thông qua API. Một CMS truyền thống thường kết hợp nội dung và giao diện người dùng của một trang web. Headless CMS là một hệ thống tách rời chỉ bao gồm thành phần nội dung và tập trung hoàn toàn vào giao diện quản trị. Một lợi thế của phương pháp tách rời này là nội dung có thể được gửi qua API tới nhiều loại hiển thị, như thiết bị di động và Internet vạn vật (IoT), cùng với trang web.

\\
\\
\\
\\

DOWNLOAD LINK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *