66toolkit – Hệ thống công cụ web tối ưu (SAAS)

66toolkit là tập lệnh PHP dành cho công cụ web cuối cùng có sẵn với hơn 425 công cụ có sẵn & được bao gồm cho cả công việc hàng ngày và nhà phát triển.

Đặc trưng

425+ CÔNG CỤ WEB

 • Công cụ tra cứu DNS
 • Công cụ tra cứu IP
 • Công cụ tra cứu IP ngược
 • Công cụ tra cứu SSL
 • Công cụ tra cứu Whois
 • công cụ ping
 • Công cụ tra cứu tiêu đề HTTP
 • Công cụ kiểm tra URL an toàn
 • Công cụ kiểm tra bộ đệm của Google
 • Công cụ kiểm tra chuyển hướng URL
 • Công cụ kiểm tra độ mạnh mật khẩu
 • Công cụ kiểm tra thẻ meta
 • Công cụ kiểm tra lưu trữ trang web
 • Công cụ kiểm tra loại tập tin mime
 • Công cụ kiểm tra Gravatar
 • Công cụ tách văn bản
 • Công cụ trích xuất email
 • Công cụ trích xuất URL
 • Công cụ tính kích thước văn bản
 • Công cụ xóa dòng trùng lặp
 • Công cụ chuyển văn bản thành giọng nói
 • Công cụ chuyển đổi IDN Punnycode
 • Công cụ chuyển đổi trường hợp
 • Công cụ đếm ký tự
 • Liệt kê công cụ ngẫu nhiên hóa
 • Công cụ đảo ngược từ
 • Công cụ đảo ngược chữ cái
 • Công cụ xóa biểu tượng cảm xúc
 • Công cụ danh sách đảo ngược
 • Liệt kê công cụ bảng chữ cái
 • Công cụ tạo văn bản lộn ngược
 • Công cụ tạo văn bản tiếng Anh cổ
 • Công cụ tạo chữ thảo
 • Công cụ mã hóa Base64
 • Công cụ giải mã Base64
 • Công cụ Base64 sang Image
 • Hình ảnh đến công cụ Base64
 • Công cụ mã hóa URL
 • Công cụ giải mã URL
 • Công cụ chuyển đổi màu
 • Công cụ chuyển đổi nhị phân
 • công cụ chuyển đổi hex
 • Công cụ chuyển đổi ASCII
 • Công cụ chuyển đổi số thập phân
 • Công cụ chuyển đổi bát phân
 • Công cụ chuyển đổi Morse
 • Công cụ chuyển đổi số thành từ
 • Công cụ tạo liên kết PayPal
 • Công cụ tạo chữ ký
 • Công cụ tạo liên kết Mailto
 • Công cụ tạo liên kết UTM
 • Công cụ tạo liên kết WhatsApp
 • Công cụ tạo liên kết Dấu thời gian của YouTube
 • Công cụ tạo sên
 • Công cụ tạo Lorem Ipsum
 • Công cụ tạo mật khẩu
 • Công cụ tạo số ngẫu nhiên
 • Công cụ tạo UUID v4
 • Công cụ tạo Bcrypt
 • Công cụ tạo MD2
 • công cụ tạo MD4
 • công cụ tạo MD5
 • Dụng cụ tạo xoáy nước
 • Công cụ tạo SHA-1
 • Công cụ tạo SHA-224
 • Công cụ tạo SHA-256
 • Công cụ tạo SHA-384
 • Công cụ tạo SHA-512
 • Công cụ tạo SHA-512/224
 • Công cụ tạo SHA-512/256
 • Công cụ tạo SHA-3/224
 • Công cụ tạo SHA-3/256
 • Công cụ tạo SHA-3/384
 • Công cụ tạo SHA-3/512
 • Công cụ rút gọn HTML
 • Công cụ rút gọn CSS
 • Công cụ khai thác JS
 • Công cụ làm đẹp & trình xác thực JSON
 • Công cụ định dạng/làm đẹp SQL
 • Công cụ chuyển đổi thực thể HTML
 • Công cụ BBCode sang HTML
 • Đánh dấu vào công cụ HTML
 • Công cụ loại bỏ thẻ HTML
 • Công cụ phân tích tác nhân người dùng
 • Công cụ phân tích cú pháp URL
 • Công cụ PNG sang JPG
 • Công cụ PNG sang WEBP
 • Công cụ PNG sang BMP
 • Công cụ PNG sang GIF
 • Công cụ PNG sang ICO
 • Công cụ JPG sang PNG
 • Công cụ JPG sang WEBP
 • Công cụ JPG sang GIF
 • Công cụ JPG sang ICO
 • Công cụ JPG sang BMP
 • Công cụ WEBP sang JPG
 • Công cụ WEBP sang GIF
 • Công cụ WEBP sang PNG
 • Công cụ WEBP sang BMP
 • Công cụ WEBP sang ICO
 • Công cụ BMP sang JPG
 • Công cụ BMP sang GIF
 • Công cụ BMP sang PNG
 • Công cụ BMP sang WEBP
 • Công cụ BMP sang ICO
 • Công cụ ICO sang JPG
 • Công cụ ICO sang GIF
 • Công cụ ICO sang PNG
 • Công cụ ICO sang WEBP
 • Công cụ ICO sang BMP
 • Công cụ GIF sang JPG
 • Công cụ GIF sang ICO
 • Công cụ GIF sang PNG
 • Công cụ GIF sang WEBP
 • Công cụ GIF sang BMP
 • Công cụ HEIC sang PNG
 • Công cụ HEIC sang GIF
 • Công cụ HEIC sang JPG
 • Công cụ tải xuống hình thu nhỏ của YouTube
 • Công cụ tối ưu hóa hình ảnh
 • công cụ đọc mã QR
 • Công cụ đọc Exif
 • Công cụ chọn màu
 • Công cụ HEX sang HEXA
 • Công cụ HEX sang RGB
 • Công cụ HEX sang RGBA
 • Công cụ HEX sang HSV
 • Công cụ HEX sang HSL
 • Công cụ HEX sang HSLA
 • Công cụ HEXA sang HEX
 • Công cụ HEXA sang RGB
 • Công cụ HEXA sang RGBA
 • Công cụ HEXA sang HSV
 • Công cụ HEXA sang HSL
 • Công cụ HEXA sang HSLA
 • Công cụ RGB sang HEX
 • Công cụ RGB sang HEXA
 • Công cụ RGB sang RGBA
 • Công cụ RGB sang HSV
 • Công cụ RGB sang HSL
 • Công cụ RGB sang HSLA
 • Công cụ RGBA sang HEX
 • Công cụ RGBA sang HEXA
 • Công cụ RGBA sang RGB
 • Công cụ RGBA sang HSV
 • Công cụ RGBA sang HSL
 • Công cụ RGBA sang HSLA
 • Công cụ HSV sang HEX
 • Công cụ HSV sang HEXA
 • Công cụ HSV sang RGB
 • Công cụ HSV sang RGBA
 • Công cụ HSV sang HSL
 • Công cụ HSV sang HSLA
 • Công cụ HSL sang HEX
 • Công cụ HSL sang HEXA
 • Công cụ HSL sang RGB
 • Công cụ HSL sang RGBA
 • Công cụ HSL sang HSV
 • Công cụ HSL sang HSLA
 • Công cụ HSLA sang HEX
 • Công cụ HSLA sang HEXA
 • Công cụ HSLA sang RGB
 • Công cụ HSLA sang RGBA
 • Công cụ HSLA sang HSV
 • Công cụ HSLA sang HSL
 • Công cụ độ C sang độ F
 • Công cụ độ C đến độ Kelvin
 • Công cụ Fahrenheit sang Celsius
 • Công cụ Fahrenheit sang Kelvin
 • Công cụ Kelvin đến độ C
 • Công cụ Kelvin sang Fahrenheit
 • công cụ Dặm sang Kilômet
 • công cụ Kilômet sang Dặm
 • Công cụ Mph sang Kph
 • Công cụ Kph sang Mph
 • công cụ Kilôgam sang Pounds
 • công cụ Pound sang Kilôgam
 • Công cụ chuyển số sang số La Mã
 • Công cụ chuyển số La mã thành số
 • công cụ Lít sang Gallon (Mỹ)
 • công cụ Lít sang Gallons (Imperial)
 • công cụ Gallon (Mỹ) sang Lít
 • công cụ Gallon (Imperial) sang Lít
 • Công cụ Unix Timestamp to Date
 • Ngày đến công cụ Dấu thời gian Unix
 • Công cụ Giây sang Phút
 • Công cụ Giây sang Giờ
 • Công cụ Giây sang Ngày
 • Công cụ Giây sang Tuần
 • Công cụ Giây sang Tháng
 • Công cụ Giây sang Năm
 • Công cụ Phút sang Giây
 • công cụ Phút sang Giờ
 • Công cụ Phút sang Ngày
 • công cụ Phút sang Tuần
 • Công cụ Phút sang Tháng
 • Công cụ Phút sang Năm
 • Công cụ Giờ ​​sang Giây
 • Công cụ Giờ ​​sang Phút
 • Công cụ Giờ ​​sang Ngày
 • Công cụ Giờ ​​sang Tuần
 • Công cụ Giờ ​​sang Tháng
 • Công cụ Giờ ​​sang Năm
 • Công cụ Days to Seconds
 • Công cụ Ngày sang Giờ
 • Công cụ Ngày sang Giờ
 • Công cụ Ngày sang Tuần
 • Công cụ Ngày sang Tháng
 • Công cụ Ngày sang Năm
 • Công cụ Tuần đến Giây
 • Công cụ Tuần đến Giờ
 • Công cụ Tuần đến Giờ
 • Công cụ Tuần đến Ngày
 • Công cụ Tuần đến Tháng
 • Công cụ Tuần đến Năm
 • Công cụ Tháng sang Giây
 • Công cụ Tháng sang Giờ
 • Công cụ Tháng sang Giờ
 • Công cụ Tháng đến Ngày
 • Công cụ Tháng đến Tuần
 • Công cụ Tháng sang Năm
 • Công cụ Năm sang Giây
 • Công cụ Năm sang Giờ
 • Công cụ Năm sang Giờ
 • Công cụ Năm sang Ngày
 • Công cụ Năm sang Tuần
 • Công cụ Năm sang Tháng
 • Công cụ Bits đến X
 • Công cụ Nibbles to X
 • Công cụ byte thành X
 • Công cụ Kilobit sang X
 • Công cụ Kibibits đến X
 • Công cụ Kilobyte sang X

ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK / GOOGLE / TWITTER / DISCORD – Giúp người dùng đăng nhập vào website của bạn nhanh hơn.

XÁC THỰC HAI YẾU TỐ – Để giúp người dùng của bạn bảo mật tài khoản của họ.

CHẾ ĐỘ TỐI

HỖ TRỢ NGÔN NGỮ RTL

THÂN THIỆN VỚI SEO – URL phù hợp, tiêu đề động, có thể kiểm soát cao thông qua mỗi ngôn ngữ.

SƠ ĐỒ TRANG WEB – Toàn bộ sơ đồ trang web được tạo tự động cho bạn và sẵn sàng để sử dụng.

Và nhiều nhiều hơn nữa..

Tính năng quản trị

THANH TOÁN SỌC – Kiếm tiền bằng cách tính phí các khoản thanh toán Một lần , Định kỳ hoặc Trọn đời từ người dùng của bạn cho các gói tùy chỉnh qua Stripe.

THANH TOÁN PAYPAL – Kiếm tiền bằng cách tính phí các khoản thanh toán Một lần , Định kỳ hoặc Trọn đời từ người dùng của bạn cho các gói tùy chỉnh qua Paypal.

THANH TOÁN NGOẠI TUYẾN – Kiếm tiền bằng cách tính phí thanh toán ngoại tuyến (ví dụ: qua chuyển khoản ngân hàng hoặc các phương thức khác). Cách tốt nhất để được người dùng của bạn trả tiền nếu bạn không sử dụng Paypal hoặc Stripe.

THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN TỬ COINBASE – Kiếm tiền bằng cách tính phí thanh toán Một lần hoặc Trọn đời từ người dùng của bạn cho các gói tùy chỉnh thông qua Coinbase.

CRYPTO.com THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN TỬ – Kiếm tiền bằng cách tính phí các khoản thanh toán Một lần hoặc Trọn đời từ người dùng của bạn cho các gói tùy chỉnh thông qua Crypto.com.

THANH TOÁN RAZORPAY – Kiếm tiền bằng cách tính phí các khoản thanh toán Một lần , Định kỳ hoặc Trọn đời từ người dùng của bạn cho các gói tùy chỉnh thông qua Razorpay.

THANH TOÁN PAYU – Kiếm tiền bằng cách tính phí các khoản thanh toán một lần từ người dùng của bạn cho các gói tùy chỉnh qua PAYU.

THANH TOÁN PAYSTACK – Kiếm tiền bằng cách tính phí các khoản thanh toán Một lần , Định kỳ hoặc Trọn đời từ người dùng của bạn cho các gói tùy chỉnh thông qua Paystack.

THANH TOÁN MOLLIE – Kiếm tiền bằng cách tính phí các khoản thanh toán Một lần , Định kỳ hoặc Trọn đời từ người dùng của bạn cho các gói tùy chỉnh thông qua Mollie.

THANH TOÁN YOOKASSA – Kiếm tiền bằng cách tính phí thanh toán Một lần hoặc Trọn đời từ người dùng của bạn cho các gói tùy chỉnh qua yookassa.com.

THANH TOÁN PADDLE – Kiếm tiền bằng cách tính phí thanh toán Một lần hoặc Trọn đời từ người dùng của bạn cho các gói tùy chỉnh thông qua Paddle.com.

MÃ GIẢM GIÁ VÀ CÓ THỂ ĐỔI – Tạo mã giảm giá hoặc mã đổi quà không giới hạn từ bảng quản trị cho người dùng của bạn.

THUẾ – Dễ dàng tạo, định cấu hình thuế và đính kèm chúng vào các gói trả phí.

HÓA ĐƠN – Định cấu hình và tạo hóa đơn phù hợp, hiển thị mã giảm giá tiềm năng và thuế áp dụng cho người dùng của bạn.

TÙY CHỈNH KẾ HOẠCH DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – Định cấu hình chính xác những gì mỗi gói được xác định có thể hoặc không thể thực hiện hoặc vô hiệu hóa chúng hoàn toàn.

KẾ HOẠCH TÙY CHỈNH KHÔNG GIỚI HẠN – Tạo kế hoạch tùy chỉnh cho người dùng của bạn.

THANH TOÁN – Cả bạn (với tư cách là quản trị viên) và người dùng của bạn sẽ có quyền truy cập vào các khoản thanh toán của họ được thực hiện trên nền tảng.

SẴN SÀNG ĐA NGÔN NGỮ – Dễ dàng dịch qua bảng quản trị và chạy nhiều ngôn ngữ cho trang web của bạn. (Lưu ý: Nội dung do người dùng tạo không thể dịch được.)

THỐNG KÊ – Tìm hiểu những gì xảy ra trên trang web của bạn bằng cách xem trang thống kê.

NGƯỜI DÙNG – Tạo, xem, chỉnh sửa, cấm hoặc xóa bất kỳ người dùng nào trên nền tảng thông qua bảng quản trị.

TRANG ĐA NGÔN NGỮ – Tạo, xem, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ trang tùy chỉnh nào trên nền tảng thông qua bảng quản trị.

BLOG ĐA NGÔN NGỮ – Tạo, xem, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ trang blog hoặc danh mục nào trên nền tảng thông qua bảng quản trị.

PHÁT SÓNG / BẢN TIN – Dễ dàng gửi email hàng loạt trực tiếp qua bảng quản trị.

CÀI ĐẶT – Đây là trang kiểm soát nơi bạn cập nhật trang web của mình và tạo trang web chính xác như bạn muốn bằng cách chỉnh sửa các chi tiết quan trọng để bật hoặc tắt một số tính năng như.

 • Vô hiệu hóa trang đích mặc định và chuyển hướng đến trang tùy chỉnh của bạn
 • cấu hình SMTP
 • Bật hoặc tắt Hệ thống đăng ký
 • Bật hoặc tắt xác nhận email cho người dùng mới
 • Tải lên logo, favicon hoặc hình ảnh opengraph của riêng bạn
 • Định cấu hình cài đặt thanh toán và doanh nghiệp của bạn
 • Thiết lập các liên kết truyền thông xã hội của bạn
 • Thêm mã CSS hoặc JavaScript tùy chỉnh của bạn
 • Định cấu hình mã quảng cáo của bạn để hiển thị quảng cáo cho người dùng của bạn
 • Hiển thị thông báo cho người dùng của bạn một cách dễ dàng
 • Định cấu hình và chọn Captcha của bạn (Google, hCaptcha hoặc mặc định đơn giản)
 • Định cấu hình thông báo qua email cho quản trị viên đối với một số sự kiện nhất định
 • Trình quản lý và triển khai sự chấp thuận cookie có thể định cấu hình đầy đủ

Yêu cầu

Vui lòng đọc toàn bộ tài liệu cùng với readme tại 66toolkit Documentation .

Quan trọng: Nếu bạn dự định sử dụng sản phẩm cho mục đích kinh doanh và được trả tiền bởi người dùng mà bạn mang trên nền tảng, theo bất kỳ cách nào (trực tiếp thông qua các phương thức thanh toán hiện có hoặc bên ngoài các phương thức thanh toán hiện có), bạn phải sử dụng giấy phép gia hạn.

Công cụ API bên ngoài

Đây là danh sách các công cụ sử dụng API bên ngoài để hoạt động bình thường. Hãy xem xét thực tế rằng các công cụ này phụ thuộc vào API bên ngoài để hoạt động, vì vậy nếu có điều gì đó xảy ra với các API đó, công cụ sẽ ngừng hoạt động.

 • Trình tối ưu hóa hình ảnh – Miễn phí – resmush.it API
 • Chuyển văn bản thành giọng nói – Miễn phí – Google API
 • Trình kiểm tra lưu trữ trang web – Miễn phí – API ip-api.com
 • Trình kiểm tra URL an toàn – Miễn phí – API duyệt web an toàn của Google

Điều khoản bổ sung & chính sách bảo mật

Đây là các điều khoản bổ sung & chính sách quyền riêng tư của mặt hàng, bên cạnh các điều khoản & chính sách quyền riêng tư đã được thi hành bởi Envato Market. Bằng cách mua, tải xuống và sử dụng sản phẩm này, bạn đồng ý với các điều khoản và chính sách quyền riêng tư bổ sung đóKhi truy cập bản demo của sản phẩm, dữ liệu đã xử lý của bạn sẽ được lưu giữ trong khoảng 30 ngày (nhiều hơn hoặc ít hơn) và sau đó sẽ bị xóa hoàn toàn, bao gồm cả dữ liệu do chính bạn gửi khi thử nghiệm sản phẩm.Bản trình diễn của sản phẩm dành cho mục đích trình diễn, bạn sẽ nhận được mọi thứ bạn thấy trong bản trình diễn, ngoại trừ thanh trình diễn, dữ liệu chỉ được lưu trữ trên bản trình diễn (người dùng, liên kết..v.v) và dữ liệu tùy chỉnh tiềm năng khác chỉ có ở đó cho mục đích trình diễn.Khi cài đặt sản phẩm, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa cấp phép cùng với quá trình cài đặt thực tế để xác nhận tính hợp lệ của giấy phép của bạn.Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ lưu trữ mã cấp phép, URL trang web và IP máy chủ trong máy chủ riêng của chúng tôi. Điều này được thực hiện để chúng tôi có thể xác định các cài đặt sản phẩm hợp pháp & đang hoạt động và cung cấp hỗ trợ phù hợp.Việc không yêu cầu hỗ trợ từ các kênh thích hợp được đề cập trong tab Hỗ trợ hoặc không cung cấp bằng chứng mua hàng khi yêu cầu hỗ trợ sẽ khiến yêu cầu hỗ trợ của bạn bị hủy bỏ.Chúng tôi thu thập nhật ký truy cập và theo dõi các lượt truy cập vào bản trình diễn của chúng tôi vì mục đích bảo mật và thống kê, bao gồm cả việc sử dụng cookie bắt buộc. Tất cả dữ liệu này sẽ tự động bị xóa sau mỗi 30 ngày (cho hoặc nhận). Bằng cách truy cập bản demo của chúng tôi, bạn tuân thủ các điều khoản này.

DOWNLOAD 66toolkit – Hệ thống công cụ web tối ưu (SAAS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *